Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh. An toàn phòng chống dịch bệnh hiện nay.