Dưỡng & Mọc Dài Mi Cấp Tốc (8In1)
Hiệu quả có thể khác nhau tùy theo cơ địa của mỗi người.