Thành phần: MẶT NẠ MÀNG TẾ BÀO
Nhuỵ hoa tây tạng, chết xuất màng tế bào gốc thực vật 100%, chiết xuất cúc la mã, dầu macadamia, tinh chất lô hội, óc chó, mạch môn, chất dung hoà và nước cất vừa đủ...
Hàng chuẩn spa quế chi