MẶT NẠ COLAGEN MẠ VÀNG 24K ( CHAI LỚN 220MIL) HÚT CHÌ+TRẮNG DA+ MỜ THĂM