Nhiều khách đòi mua thêm nên E gom thêm 1 đợt nữa nhen
KO CẦN TIỀN TRIỆU, VẪN CÓ NƯỚC HOA XỊN ĐỂ XÀI