Mùa này cứ Mancera Cedrat Boise mà chơi thôi các ông ạ, vừa bám tỏa trâu bò, vừa thoát ẩn thoát hiện,vừa thu hút lại vừa hạt dẻ, chai 120ml dùng mãi ko hết