Hè nắng nóng việc make up khiến bạn cảm thấy khó chịu hơn ‼️
Tại sao k nghĩ ngay đến Swhite, chỉ cần chút serum và 1 lớp kem face mỏng, vừa tiện lợi nhanh chóng, k bí da mà hiệu quả đem lại k thua gì make
serum 270,000