SET PHẤN NƯỚC VÀ SON AMOK
Set gồm: phấn + lõi tặng + son thỏi + son kem
---------
100% HÀNG CÓ SẴN
✩ ✩ ✩ ✩
CHUYÊN GIAO SỈ TOÀN QUỐC