Tên SP : vỏ đá hồng
Giá bán lẻ : 18k
Kích thước khuôn : 12.1
Web : vosongiasi.com
Liên hệ :
-0705163263
-0909584749